Ana Sayfa Hakkımızda Hizmetlerimiz Teklif İsteme Haberler İletişim

Haberler
Tarih :13 April 2011
Başlık : 15481 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararları nın Hızlı Kargo Taşıma Tebliği ile alakalı 45. Maddesi ndeki değişiklik hakkında önemli bilgilendirme
Değerli Müşterilerimiz,
 
2009 / 15481 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 45. Maddesi nde önemli bir değişiklik yapılmıştır. 28/01/2010 tarihli ve 27476 sayılı resmi gazetede yayımlanan Gümrük Genel Tebliği'ne (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı Seri No:1) istinaden, Gümrük Müsteşarlığı hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlere gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip etme yetkisini vermiştir. Yetkinin kullanılması aşamasında gönderiler dört ayrı kategoride sınıflandırılması istenmiş, Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, dokümanlar ve gümrük kıymeti gönderim başına toplam 150 EUR altında değere sahip ticari olmayan gönderiler gümrük vergilerinden muaf tutulmuştur. Bu kapsama uygun olan gönderiler gerçek kişi (şahıs) veya tüzel kişi (firma) gözetmeksizin  Türkiye ye geldiğinde, Hızlı Kargo firmalarına verilen yetkiye dayanılarak tarafımızca gümrük beyanları verilmekte, çekim işlemlerinin sonuçlanmasının ardından hiç bir ek ücret talep edilmeden sizlere teslim edilmekteydi.
 
Ancak bu durum, 08 Nisan, 2011 tarihi itibariyle değişmistir. 08 Nisan, 2011 tarihili, 27899 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2011/1546 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı nda, 45.Madde ile ilgili  "bir kişiye" ibaresi "bir gerçek kişiye" olarak değiştirilerek sınırlandırılmıştır. Diğer bir deyişle, Hızlı Kargo firmalarına verilen yetki sadece gerçek kişilerle sınırlandırılmış olup, tüzel kişiliklere yani firmalar adına gelen gönderilerin beyan yetkisi sınırlandırılmıştır.

Tüzel kişiler adına gelen gönderiler, sadece numune olması durumunda firmamız tarafından beyan edilebilecektir. Numune niteliği taşımaması halinde ise Ticari veya Gayri Ticari olmasına bakılmaksızın gümrüğe bırakılacak olup, gümrük çekim evrakları hazırlanarak sizlere teslim edilecektir. Bu tip gönderilerin gümrüklenmesi için bir gümrük müşaviri vasıtasıyla veya bizzat doğrudan temsil yöntemiyle eşya sahibi firmaların kendilerinin beyanda bulunması zorunluluğu hasıl olmuştur.
Mevcut değişikliği bilgilerinize sunarız. 
 
Saygilarimizla,